DEDEKTİF TUTMAK YASAL MI ?

Dedektiflik Tutmak Yasal Mı?

Özel dedektiflik dünya çapında ve ülkemizde en popüler olan ve saygın meslek grupları arasında olan bir iş koludur. Her mesleğin ve fikrin bir ilki olduğu gibi özel dedektiflik mesleğinin de bir ilki vardır ve bu mesleği fikirden hayata sunan ilk kişi Eugene François Videocq ‘dur. Kendisi bir Fransız’dır ve 1800’lü yıllarda dedektiflik mesleğini ve kavramını dünyada ilk olarak yapan kişidir. Dedektiflik mesleği gerek adli olan hususlarda gerekse kişilerin kendi hayatlarında olan maddi- manevi sıkıntılarda delil elde etmek ve sıkıntıları çözüme kavuşturmak amacı ile kullanılmaktadır. Kişilere verdiği faydalar ışığında popülaritesini arttırmıştır ve 1900’lü yıllarda ünü ve önemi Fransa sınırlarını aşarak dünya geneline yayılmıştır. Dedektiflik mesleğinin ününün ülke sınırlarını aşıp dünyaya yayılması önemli bir durum olsa da bu durum dedektiflik mesleğini kötüye kullanılmasını da her meslek grubunda olduğu gibi beraberinde getirmiştir. Özel dedektif tutacak kişiler araştırılması istedikleri husus için gerekli olan ve kendi özel yaşamlarını da içeren bir çok bilgi verecekleri için yardım isteyecekleri firmanın güvenilir olması ve İzmir Dedektiflik A.Ş.’ sahip olduğu ekipman, bilgi ve belgeleri araştırarak karar vermeleri kendileri ve sevdikleri açısından önemlidir.

1900’ yıllarda tüm dünyaya yayılan özel dedektiflik ülkemizde ise Bilal KARTAL tarafından kurulmuştur. Bilal KARTAL 1994 yılında başladığı özel dedektiflik kariyerinde 1995 yılında İzmir Dedektiflik A.Ş. ‘yi kurmuş ve halen devam etmektedir.  İzmir Dedektiflik A.Ş. Türkiye de kurulmuş olan dedektiflik alanında hizmet veren ilk ve tek şirket bazında firmadır. Dedektiflik hizmetlerinde; eş takibi, öğrenci takibi, piyasa araştırması, firma araştırması, faili meçhul araştırması gibi örnekler vermek mümkündür. Verilen bu hizmetler de istenilen konularda delil elde edilmekte ve bu elde edilen bilgiler mahkemelerde kullanılabilmektedir. Hatta bazı durumlarda dedektifler mahkemeler tarafında tanık sıfatı ile dinlenebilmektedir. Peki yapılan tüm bu araştırmalar ve elde edilen deliller yasal mıdır?(Is it legal?)

Ülkemizde özel dedektiflik temelinde (avukatlık kanunu gibi) bir kanun bulunmamaktadır. Bu durumdan mütevellit dolandırıcılar kendilerince yasal açık bulduklarını sanarak maddi ve manevi olarak zarara uğramış kişileri kendileri de zarara uğratma girişiminde bulunmaktadırlar.  Dolandırılmamak için iletişim kuracağınız ve çok özel bilgilerinizi vereceğini firmanın sabit telefon numarası, sabit adresi, kurulmuş olan bir ekibi, veri levhası, ticaret sicil kaydı gibi belge ve bilgilerinin olmasına özen göstermek gerekir ki Türkiye’nin ilk Kurulan dedektiflik firması olan İzmir Dedektiflik A.Ş. belirtilmiş olan tüm belgelere ve daha fazlasına haizdir. Belirtildiği üzere dedektiflik olarak bir kanun olamamakla birlikte kanunların da dayanağı olan Anayasamıza baktığımızda devletimizin vatandaşlarının çalışma ve yapabileceği işler ile alakalı 48 ve 49. Maddeleri Anayasamıza eklemiş olduğu görülmektedir. Anayasa madde 48 ( Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti) ‘’Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.’’ Ve yine Anayasa madde 49 ( Çalışma Hakkı ve Ödevi ) ‘’Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. (Değişik: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.’’  hükümleri uyarınca dedektiflik alanında özel bir kanun bulunmasa da kanunların temel dayanağı olan Anayasamızca yapılan dedektiflik mesleği herhangi bir yasal engele takılmamaktadır.

Dedektiflik mesleğinin yasal olup olmadığı önemli bir unsur olmakla birlikte asıl üzerinde durmamız gereken konu tutulacak özel dedektifin yasalar çerçevesinde çalışıp çalışmadığıdır. Bu husustaki sebep şudur ki; dedektifler sizin vermiş olduğunuz özel bilgiler ışığında çalışmakta ve incelenmesi gereken işi başka kişilerin özel yaşamlarına girmeden yapmalıdırlar. Yani delil elde ederken cezai olan kuralları aşmadan delillerin toplanmasıdır. Kanunlara aykırı olarak yapılan işlerde dedektif olarak tutulan kişi yasalara aykırı davransa bile sizde kendinizi bir suçun içende bulabilirsiniz. Bu unsurlar göz önünde bulundurularak dedektiflik konusunda ve hukuki konularda bilgili ve mümkünse İzmir Dedektiflik A.Ş. gibi Hukuk Departmanı bulunan bir firmadan yardım alınmalıdır. Yukarıda verilen hususlara dikkat edildiğinde dedektif tutmak ve dedektiflik mesleğini icra etmek YASALARA UYGUNDUR VE YASALDIR.

Önemli Uyarı

İzmirdedektiflik.com içeriğinde yayınlanan Özel Dedektiflik bilgileri Bilal KARTAL tarafından yazılmıştır. Bu yazıların  tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır.  Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan Özel Dedektiflik bilgileri uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır. Diğer kanun maddeleri hukuki makaleler, dilekçeler, hukuki içerik ve bilgiler Sayın avukatların göndermiş olduğu paylaşımlardan, baro dergilerinden, kanun kitaplarından ve hukuki yayın yapan web sitelerinden alınarak okurlarımızla paylaşılan bilgilerdir. Bu bilgilerin sahiplerinden izinsiz olarak kullanılmasıda yasal sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Saygılarımızla.

ISO 10002 Uluslararası Müşteri Memnuniyeti Belgesine Sahip Dünyada Tek Firmayız.

WHATSAPP
ile iletişime geç