ÇALIŞAN EŞE NAFAKA BAĞLANIR MI ?

Çalışan Eşe Nafaka Bağlanır Mı? Nafaka kavramı kelime manası olarak geçinmek için ihtiyaç olan ve gereklilik arz eden şeylerin bütünüdür. Hukuksal anlamda nafaka ise bir kimseye hayatını sürdürmesi ve geçinmesi için hakimin verdiği kararla ile bağlanan aylık şeklinde tanımlayabiliriz. Bizim anlatacağımız olan nafaka da hukuksal mana da anlam ifade eden nafakadır. Boşanma ile ortaya çıkan sonuçlar ve hakimin verdiği kararlara göre taraflara yüklenen yükümlülükler somut olaya göre ve elde edilen delillere göre değişmektedir. Nafaka toplumda olan genel kanının aksine ...Devamı

ÇOCUKLARA NAFAKA BAĞLANIR MI ?

Çocuklara Nafaka Bağlanır Mı? Kişiler doğal yaşamlarının ve sosyal çevrenin bir gereksinimi olarak evlenirler. Evlilik birliğinde kendilerinden olan bir meyve misali çocuk veya çocuklar yaparlar ve amaçlarını onları büyütmek, iyi şartlarda yetiştirmek için biçimlendirirler. Çocuklar iki bireyin hayatlarında yaptıkları en büyük eserleridir. Bazı durumlarda eşler aralarında olan anlaşmazlık veya sıkıntılardan dolayı ayrılmak ihtiyacı hissederler ve bu karar her iki tarafa da maddi ve manevi bazı külfetler yüklemektedir. Altında kaldıkları manevi yükümlülükleri hatta bazen yıkımları yaşa ...Devamı

İŞTİRAK NAFAKASI NE DEMEKTİR ?

İştirak Nafakası Ne Demektir? İştirak kelime anlamı olarak ortak olma, ortaklaşma, ortaklaşa iş yapma anlamlarına gelmektedir. Hukuksal olarak da kelime anlamını da içinde barındırarak ortaklaşa bir biçimde çocukların bakım yükümlülüğünü yerine getirme maksadı ile hukukumuza giren iştirak nafakası anlamına gelmektedir. Hukukumuzda nafaka kavramı genel itibari ile baktığımızda boşanma, ayrılık gibi iki eşin birbirinden hukukun çizdiği çerçevede birbirlerinden resmi olarak ayrılması ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Nasıl ki hukukumuzda evlenme, boşanma gibi iki kişinin hayatını birleştiren ve ayıran olaylar hukuk ...Devamı

KİMLER NAFAKA ALIR ?

Kimler Nafaka Alır? Evlilik birliği içinde eşler, aynı evde yaşadıkları için ve aynı evde olan çocuklarının velayetlerini ortak olarak kullandıkları için manevi veya maddi olarak herhangi bir sıkıntı hissetmemektedirler. Zaten aynı çatı altında yaşadıkları için ve ihtiyaçlar ortak olarak halledildiği için bir ihtiyaç gerektiğinde ortaklaşa karar vererek önlerindeki durumu hallederler. Evlilik birliği içinde sorun olmayan sıkıntılar, eşler boşanma kararı aldıklarında karşılarına hukuki birer problem olarak çıkar. Velayet, tazminat, mal paylaşımı, nafaka ortaya çıkabilecek olan hukuki sıkıntıların bir k ...Devamı

NE KADAR SÜRE NAFAKA ALINIR ?

Ne Kadar Süre Nafaka Alınır? Genel olarak boşanma veya boşanma davası ile karşımıza çıkan nafaka kavramı, zaten manevi olarak zor duruma düşen kişinin şartlar oluştuğunda talep üzerine veya gerekli görüldüğü hallerde re’sen (hakimin kendisinin kararı ile) hükmedilen maddi yardımdır. Maddi yardımın yani nafakanın kimlerin ödeyeceği, kimlerin talep edebileceği, hangi şartlarda ve hangi miktarlarda kararlaştırılacağı çerçeve olarak kanunlarımızda yer almaktadır. boşanma ile karşımıza çıkan nafaka türleri üç tanedir. Boşanma ile karşımıza çıkan nafaka türleri tedbir nafakası, iştirak na ...Devamı

YENİDEN EVLENİNCE NAFAKA KESİLİR Mİ ?

Yeniden Evlenince Nafaka Kesilir Mi? Hukukumuzda nafaka kavramı evli olan eşlerin boşaması ve boşanma davası açması ile ortaya çıkmaktadır. Nafaka kelimesi kelime anlamı olarak kişinin geçinmesi için gerekli olan şeyler manasına gelmektedir. Hukukumuzda da boşanma ile karşımıza çıkan nafaka, eşlerden maddi olarak güçlük çeken kişiye karşı ödenmesi gereken maddi yardımdır. Boşanma ile karşımıza çıkan nafaka türleri üç adettir. Boşanma ile karşımıza tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası çıkmaktadır. Hukukumuzda boşanma ile ortaya çıkan üç nafaka türün ...Devamı

YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR ?

Yoksulluk Nafakası Nedir? Hukuk sistemimizde boşanma ile ortaya çıkan üç adet nafaka türü bulunmaktadır. Üç nafaka türü de talep edilebilecek zaman, talep edecek kişi ve şartları somut olayın uygulanışına göre değişkenlik göstermektedir. Hukukumuzda bahsedilen üç nafaka türü, iştirak nafakası, tedbir nafakası ve yoksulluk nafakası olarak üçe ayrılır. Tedbir nafakası dava süresince maddi olarak güçlük çekecek olan eşin kendisinin ve bakmakla yükümlü olunan velayet altına alınması gereken küçüğün barınma ihtiyacı, yiyecek ihtiyacı v ...Devamı

TEDBİR NAFAKASI NE DEMEKTİR ?

Tedbir Nafakası Ne Demektir? Tedbir nafakası eşlerden birinin boşanma aşamasında maddi olarak zora düştüğü anda boşanma davası sonuçlanana kadar verilen nafaka türüdür. Eğer eşlerden birisini boşanma davası esnasında maddi olarak zorluk çekmeyecek ise tedbir nafakasından söz edilemez. Tedbir nafakası bu yüzden geçici bir nafaka türüdür. Dava sona erince tedbir nafakası da sona erer. Tedbir nafakası gerekli görüldüğü anlarda her ay veyahut gerek görülürse toplu olarak ödenmesine hakim karar verebilir. Tedbir nafakası hakimin kararı üzerine olmakla beraber zamanında &o ...Devamı

NAFAKA TUTARI YÜKSELTİLEBİLİR Mİ ?

Nafaka Tutarı Yükseltilebilir Mi? Nafaka kavramı hukukumuzda dört ayrı çeşit olan ve maddi temele dayanan bir kavramdır. Yer alan bu dört nafaka türünün üç tanesi boşanma ile karşımıza çıkarken, bir tanesi ise sosyal hayatta olan herkeste karşımıza çıkabilir. Eşlerin boşanması ile karşımıza tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası çıkmaktadır. Son kalan nafaka türümüz olan yardım nafakası ise eşlerin boşanması ile değil akrabalık bağı ile çıkar. Boşanma ile ortaya çıkan nafaka türleri eşlerin boşanma davası açmaları ile talep edilebileceği gibi boşanma davasından s ...Devamı

18 YAŞINDAN BÜYÜK ÇOCUKLAR NAFAKA ALABİLİR Mİ ?

18 Yaşından Büyük Çocuklar Nafaka Alabilir Mi? Sosyolojik olarak ve hukuk sistemimiz açısından bakıldığında kişiler herhangi bir rahatsızlıkları olmadığı sürece on sekiz yaşını doldurmasıyla ergin olmaktadır. Erginlik hakkında belirtilen bu husus Türk Medeni Kanun 11. madde de ‘’ Erginlik on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar…’’ hükmü ve devam maddeleri ile belirtilmiştir. On sekiz yaşından sonra kişinin iradesini etkileyen bir unsur yoksa kişi kendi başına karar verebilir, hukuki ve sosyal işlemlerini ebeveynlerinden bağımsız bir şekilde yürütebilirler. Belirtilen bu yaş sınırı sosyal ortamın ve kiş ...Devamı

NAFAKA ÖDENMEZSE NE OLUR ?

Nafaka Ödenmezse Ne Olur ? Nafaka kavramı eşlerin boşanma davası açması ve boşanma davasının sonuçlanması ile ortaya çıkmaktadır. Nafakanın temel amacı boşanma ile illiyet bağı ( nedensellik ilişkisi) içerisinde olan ve maddi olarak güçlük içine düşmüş olan eşin şartları oluştuğu takdirde maddi olarak daha iyi olan eşten alma hakkı olan maddi destektir. Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası boşanma ile istenebilecek olan nafaka türleridir. Nafaka bağlanması kararını hakim vermektedir. Nafakanın türüne göre re’sen veya istem üzerine eşlerden maddi olarak güçlü ...Devamı
Önemli Uyarı

İzmirdedektiflik.com içeriğinde yayınlanan Özel Dedektiflik bilgileri Bilal KARTAL tarafından yazılmıştır. Bu yazıların  tüm telif hakları İzmir Dedektiflik Hizmetleri A.Ş ye aittir. Tüm yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitemizdeki yazı ve içeriklerin yazılı izin alınmadan bir kısmı veya tamamı kopyalanarak başka web sitesi, yazılı ve görsel yayın organlarında yayınlanması durumda FSEK kapsamında işlem yapılarak her türlü yasal haklarımızı kullanarak 5846 Kanun numaralı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU ile TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ UYARINCA hukuki ve cezai yasal işlemler başlatılacaktır.  Ayrıca tüm site içeriğinde bulunmakta olan Özel Dedektiflik bilgileri uluslararası DMCA fikir hakları sistemi ile korunmakta olup, web sitemizde yayınlanan makaleleri izinsiz olarak kısmen veya tamamen alıntı yapan değiştirerek yayınlayan tüm web sitelerini Google ve benzeri arama motorları sıralama listelerinden süresiz olarak kaldırmaktadır. Diğer kanun maddeleri hukuki makaleler, dilekçeler, hukuki içerik ve bilgiler Sayın avukatların göndermiş olduğu paylaşımlardan, baro dergilerinden, kanun kitaplarından ve hukuki yayın yapan web sitelerinden alınarak okurlarımızla paylaşılan bilgilerdir. Bu bilgilerin sahiplerinden izinsiz olarak kullanılmasıda yasal sorunlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Saygılarımızla.

ISO 10002 Uluslararası Müşteri Memnuniyeti Belgesine Sahip Dünyada Tek Firmayız.

WHATSAPP
ile iletişime geç